Het scheidingstraject

Uitgangspunt voor onze dienstverlening is om middels gezamenlijk overleg de echtscheiding volledig in te vullen, richting rechtbank heet dat een gezamenlijk verzoek.
Bij een echtscheiding spelen emoties een grote rol, en vaak ligt daar de onzekerheid voor de toekomst aan ten grondslag. En dan vooral de financiële onzekerheid; “Kan ik mijn huis nog wel behouden?” “Waar kom ik anders te wonen?” “Kan ik de kinderen wel voldoende bieden?”.
Wij werken met een 10 stappenplan, waardoor alle elementen van de echtscheiding de revue passeren

Ons 10 stappenplanScheidingstraject stappenplan

Echt-Scheidingscoach

De basis voor een goede invulling van de echtscheiding ligt bij de financiën

Als Echt-Scheidingscoach begeleiden wij stellen die gezamenlijk het hele proces van de scheiding willen doorlopen, om zo in goed overleg en met zo weinig mogelijk kleerscheuren, de scheiding ingevuld te krijgen. Wij zitten tussen de mediators en advocaten in als het ware.

Scheiden is een lastig proces, dat zal niemand ontkennen. Beslissingen om te trouwen worden gemakkelijker genomen dan beslissingen om uit elkaar te gaan. Toch eindigt 1 op de 3 huwelijken door echtscheiding.

Onze achtergrond ligt in de financiële dienstverlening, waar Financieel Mediation bij echtscheiding, een relatief nieuw begrip is. Als Echt-Scheidingscoach brengen wij de financiële gevolgen van de scheiding volledig in kaart. Hierdoor trachten wij de onzekerheid zoveel mogelijk weg te nemen.

Scheiding en kinderen

Kinderen

Een van de grootste dilemma’s voor ouders om een scheidingsproces te starten, is de zorg voor hun kinderen.

Lees verder
Scheiding en alimentatie

Alimentatie

Alimentatie is een onderwerp dat gevoelig ligt. De een betaalt liever niet en de ander wil niet afhankelijk zijn van de ex-partner.

Lees verder
Scheiding en pensioenen

Pensioenen

Het Ouderdomspensioen dat is opgebouwd gedurende het huwelijk dient evenredig te worden verdeeld.

Lees verder
Nazorg bij scheiding

Nazorg

Na de scheiding begint voor alle partijen een nieuwe fase. Echt-Scheidingscoach staat ook dan voor je klaar.

Lees verder

Kinderen, pensioenen en scheiden

Hoe zit het met de kinderen en de pensioen(en)?
Dit zijn belangrijke pijlers binnen de scheidingsafspraken.
Echt-Scheidingscoach brengt verheldering.

Ons 10 stappenplan

1

Een gratis oriënterend gesprek.

2

Mediationovereenkomst wordt opgesteld en ondertekend door alle betrokkenen.

3

Gesprek rondom de kinderen en echtscheiding. Uiteindelijk resulteert dit in een ouderschapsplan.

4

Gesprek(ken) aangaande vermogen, schulden, wonen, pensioen, etc. Uiteindelijk resulteert dit in een concept echtscheidingsconvenant.

5

Inhoudelijk concept convenant bespreken incl. de juridische elementen.

6

Tekenen echtscheidingsconvenant.

7

Overdracht advocaat t.b.v. indienen verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank.

8

Na ontvangst vonnis rechtbank volgt een “Akte van berusting” waarna de beschikking ingeschreven kan worden bij de Gemeentelijke Basis Administratie.

9

Bij toedeling gezamenlijke woning aan een van de partners volgt nog een notariële stap ter afronding eigendomsoverdracht.

10

Coördineren fiscale elementen rondom voorlopige teruggave, toeslagen, aangifte inkomstenbelasting lopend kalenderjaar, kindgebonden budget, etc.

Doordat de wetgeving bepaalt dat de ontbinding van een huwelijk uitsluitend door de rechtbank mag worden uitgesproken, is er de noodzaak dat dit verzoek ingediend wordt door een advocaat. Wij hebben samenwerking met meerdere advocaten in diverse plaatsen om deze afronding in te dienen. Ook beschikken wij binnen ons netwerk over diverse makelaars en notarissen om, indien nodig, in te schakelen.

Financiele nazorg en kosten

Ook na de scheiding staan wij voor jullie klaar.
Aarzel niet en maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek met ons.

Het Echt-Scheidings team

Wij staan klaar voor je (financiële) scheidingsvragen

Bemiddeling bij scheiden Groningen

Je gaat scheiden, wat nu?

Nu is het zaak om alles zo goed mogelijk af te sluiten, zodat je een sterke basis legt voor een nieuwe start.

Echt-Scheidingscoach begeleidt bij de belangrijkste aspecten die bij een scheiding naar voor komen.

Maak een afspraak

Scheidingsbegeleiding begint altijd met een eerste vrijblijvende en kosteloze kennismaking bij ons op kantoor of bij jullie thuis. Liever telefonisch contact?
Bel 050 - 527 13 73